Komplex III, tj. cytochrom bc, se skládá z Fe-S proteinu a ze dvou typů cytochromu b: bL a bH. Elektrony jdoucí z QH2 na cyt c procházejí přes tzv. Q cyklus. Na Fe-S protein se přenese pouze jeden z elektronů QH2 za vzniku radikálu QH*. Druhý elektron se přenese z QH* na cyt bL za vzniku Q. Redukovaný Fe-S protein poté redukuje cyt c.
       Elektron z redukovaného cyt bL se přenáší na cyt bH, a poté na Q za vzniku radikálu QH*. Pro úplnou redukci na QH2 je tedy zapotřebí ještě jeden cyklus.