Enzymy katalyzující oxidoredukční reakce následujících funkčních skupin (příklady):

       =CH-OH (EC 1.1) alkoholdehydrogenasa
       -COH (EC 1.2) glyceraldehyd-3-fosfát-
        dehydrogenasa
       =CH-CH= (EC 1.3) sukcinátdehydrogenasa
       =CH-NH (EC 1.4) oxidasy aminokyselin