Elektrostatické síly
Disulfidické můstky
Hydrofobní síly
van der Waalsovy síly
Vodíkové vazby