Elektromigrační metody    Chromatografické metody   Spektrofotometrické metody     Centrifugace


 

Elektromigrační metody

Zonová elektroforéza

Mini Protean

Návod pro pokročilé cvičení (Html), Word (2.8 MB), Pdf (0.7 MB)

Počítačová simulace elektroforesy proteinů (Dave Mix)

Videoklip: Průběh elektroforesy s komentářem (mpg 20 MB)

Videosekvence:

    příprava vzorku (mpg 1.4 MB)
 příprava gelu sandwich sestavení  sandwiche (mpg 4.4 MB)

upevnění celkový pohled (mpg 0.5 MB)

upevnění detail spodní část (mpg 0.4 MB)

upevnění detail horní část (0.2 MB)

  separační gel

smíchání monomerů (mpg 1.6 MB)

spuštění polymerace (mpg 2.4 MB)

nalévání a polymerace separačního gelu (mpg 3.2 MB)

  koncentrační gel nalévání a polymerace koncentračního gelu (mpg 4.5 MB)
elektroforesa příprava naplnění aparatury pufrem (mpg 0.6 MB)

nanesení vzorku (mpg 0.6 MB)

spuštění elektroforesy (mpg 1.6 MB)

     

 

Kapilární izotachoforéza

   

              

                                         

 

 

                    Ukázka separace iontů kapilární izotachoforesou (animace avi 2.5 MB) 

 

      

Zařízení: Izotachoforetický analyzátor EA 100 ( Villa LABECO, Slovensko)

Návod pro pokročilé cvičení  pro studenty 4. ročníku všech chemických oborů PřF MU v rámci předmětu metody chemického výzkumu - cv.

Kapilární izotachoforéza - podklady pro přednášku v rámci předmětu Separační metody II

Videosekvence:

celkový pohled  Celý přístroj (mpg 2.0 MB)

Analytická jednotka (mpg 3.3 MB)

naplnění elektrodových prostor naplnění prostoru pro terminál (mpg 0.5 MB)

naplnění prostor pro leading (mpg 1.7 MB)

promytí vodícím ionem promytí kapilár (mpg 2.0 MB)

promytí ventilu (mpg 2.1 MB)

  nanesení vzorku (mpg 1.3 MB)

 

Preparativní izoelektrická fokusace

 

Zařízení:  Hoefer IsoPrime IEF Purification Unit

Návody:                 Word                 Pdf

Videosekvence:

příprava polymeru

smíchání monomerů (mpg 1.6 MB)

spuštění polymerace (mpg 2.4 MB)

příprava membrány naplnění formy polymerujícím roztokem (mpg 1.4 MB)

přidání papírové podložky do směsi (mpg 1.2 MB)

převrstvení membrány nadbytkem směsi (mpg 1.3 MB)

překlopení membrány sklem (mpg 1.7 MB)

separační jednotka vyjmutí membrány z formy a umístění (mpg 1.7 MB)

sestavení  separační jednotky (mpg 0.9 MB)

připojení jednotky k elektrodám (mpg 1.0 MB)

pumpa a prac. roztok naplnění pracovní nádoby pracovním roztokem (mpg 1.1 MB)

umístění pracovních nádobek do podstavce (mpg 1.0 MB)

zaplnění prostor mezi membránami pracovním roztokem (mpg 2.9 MB)

Průběh separace:  membrány (od leva) pH 8  a  pH 9

                            pracovní roztok   0.5 % Tween 20

                            vzorek žlutý standard pI 8.5

                            zpomalený záznam separace ( 1 s = 10 min) (mpg 4.8 MB)

 

Chromatografické metody

           

        Videoklip: HPLC s komentářem (mpg 23 MB)

Využití afinitních interakcí při purifikaci makromolekul  - podklady pro přednášky v rámci předmětu Separační metody II

Chelatační afinitní chromatografie

Spektrofotometrické metody

 

Videoklip: Spektrofotometrické metody  s komentářem (mpg 23 MB)

 

 

 

Shimadzu UV 3000 - podrobnější náhled bez komentáře (mpeg  12 MB)

 

 

 

 

 

Centrifugace

 

    Videoklip: Centrifugace s komentářem (mpg 23 MB)

 

 

Ultracentrifuga Beckman - podrobnější náhled bez komentáře (mpeg 69.1 MB)