Regulační protein inhibující transkripci jednoho nebo více genů.
a) Represor interaguje s lokusem na operátoru, čímž se inhibuje transkripce strukturních genů.

b) Může interagovat s induktorem za vzniku inaktivního komplexu, což vede k zahájení transkripce strukturních genů. Induktorem je malá molekula, např. laktosa. Přítomnost laktosy má tedy za následek indukci enzymů souvisejících s metabolismem laktosy. Viz operon, strukturální gen.