Pankreatický hormon proteinového typu (Mr. 11500). Inzulin je složen ze dvou řetězců A a B spojených disulfidickými můstky. Inzulin se váže na specifické receptory na vnější straně plasmatické membrány. Jeho efektem na jaterní buňky je hromadění glukosy uvnitř buněk a její přeměna na glykogen. Antagonistou je glukagon (viz diabetes mellitus).