Nemoc charakterizovaná abnormálním metabolismem glukosy a hyperglykémií. Je způsobena nízkým poměrem hormonů inzulinu a glukagonu. Přísun glukosy do buněk je ztížen. Nadbytek glukagonu vzhledem k inzulinu způsobuje pokles hladiny fruktosa-2,6-bisfosfátu v játrech. Tím se brzdí anaerobní glykolýza a stimuluje glukoneogeneze. Pokles koncentrace malonylKoA aktivuje karnitinacyltranferasu a transport mastných kyselin do buňky a mobilizaci tuků projevující se tvorbou acetoacetátu. Nadbytek glukosy se vylučuje močí.
Jiná forma cukrovky neléčitelná inzulinem je způsobena vadnými receptory pro inzulin na povrchu buňky.