Tetracyklické antibiotikum vázající se na podjednotku 30S ribosomu a inhibující vazbu aminoacyl-t-RNA u prokaryotů.