Regulační bílkovina skládající se z podjednotek a,b a g. Tato bílkovina interaguje se specifickým receptorem. Podjednotka a v inaktivním stavu na sebe váže GDP. Po vazbě hormonu na receptor dojde k výměně GDP za GTP na podjednotce a. Tato podjednotka aktivuje další enzymy syntezující látky hrající úlohu druhého posla (adenylátcyklasu, fosfolipasu C, fosfolipasu A2, iontové kanály). GTP se pak spontánně hydrolyzuje na GDP a tím se podjednotka a inaktivuje. Na tomto mechanismu je založeno působení např. hormonu adrenalinu (viz obrázek).