Chemiosmotické spřažení
Chitin
Chloramfenikol
Chlorofyly
Chloroplast
Cholesterol
Chromatin
Chromatografie
Chromosom
Chylomikrony
Chymotrypsin