NAD(P)
N-acetylmuramová kyselina
Nernstova rovnice
Neurotransmise
Ninhydrinová reakce
Nitrátreduktasa
Nitrogenasa
Nukleové baze
Nukleové kyseliny
Nukleosid
Nukleotid