Deaminace
Dehydrogenasa
Denaturace
Dextran
Diabetes mellitus
Dialýza
Diauxický růst
Diferenční spektra
Difuze usnadněná
Diploidní buňka
DNA
DNA polymerasa
Dolichol
Doména
Druhý posel
Dvojvrstva