Sarkolemma
Sarkoplasmatické retikulum
Sekundární struktura
Serinové proteinázy
Sfingolipidy
Sfingomyelin
Sporulace
Stereoisomery
Steroidy
Steroidní hormony
Streptomycin
Southern blotting
Svalový stah
Strukturní gen
Svedbergova jednotka
Sigma faktor
Synapse