Kalmodulin
Karcinogen
Karnitin
Karotenoidy
Katabolismus
Katecholaminy
Katepsin
Katalytické místo
Keratin
Ketogenní
Kinasa
Klon
Koaktivátor
Kodon
Koenzym
Koenzym A
Kofaktor
Kolagen
Konfigurace
Konformace
Konstitutivní enzym
Kooperativní vazba
Krebsův cyklus
Kvarterní struktura
Kvašení alkoholické
Kys. lipoová
Kys. listová