P680, P700
Palindrom
Papain
Penicilin
Pepsin
Peptidová vazba
Peroxisom
Pentosafosfátový cyklus
Periplasma
Permeasa
Peroxisom
pH optimum
Plasmalogeny
Plasmid
Plastocyanin
Plastochinon
Polymerasa
Polynukleotid
Polypeptid
Polyribosom
Polysacharid
Porfyrin
Posttranslaèní modifikace
Primární struktura
Primer
Primosom
Prochirální molekula
Profág
Profáze
Prokaryont
Promotor
Proprotein
Proteoglykany
Prostaglandiny
Prostetická skupina
Protaminy
Proteinasa
Proteinkinasa
Proteosyntéza
Protilátka
Protonmotivní síla
Protoonkogen
Pufr
Purin
Puromycin
Pyridoxalfosfát
Pyrimidin